Bij de volgende Nieuwsbrief (december) ontvangt u een uitnodiging voor een informatie avond in de 2de week van januari over een aantal actuele zaken.

Zoals over de laatste fase van het grote restauratieproject. Dit betreft de voorgenomen aanpassingen in de kerkzaal en inrichting van de nieuwe zaal in het souterrain.

Ook over de bouw van de Mariakapel op de begraafplaats. Ontwikkelingen waarover op dit moment nog overleg plaatsvindt met het Bisdom. Begin januari hopen we u dan meer duidelijkheid te kunnen geven over de inhoud van de plannen en de uitvoering.