Belastingtechnisch is het nu een goed moment om een schenkingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Vrienden van de kerk voor het Restauratieproject. Als u vijf jaar of langer jaarlijks een vast bedrag overmaakt profiteert u van de faciliteiten van de Culturele ANBI status van onze stichting. Penningmeester Henny van den Bulk kan dit jaar nog met u een overeenkomst opstellen. U kunt hem bereiken op: 010-5116271 of via : hcvandenbulk@gmail.com.

Hartelijk dank!