Prins Bernardfonds schenkt vleugel
Recent heeft het Prins Bernhardfonds ons een bijdrage toegekend voor de aanschaf van een vleugel. Het fonds financiert alleen maar concrete cultuurzaken, zoals instrumenten. De vleugel komt straks in de nieuwe zaal in het souterrain als die klaar is. Daardoor kunnen we dan genieten van warme klanken bij koffieconcerten en muzikale recitals. Met inruil van een oude piano en een bijdrage van De Juiste Stemming werd de aanschaf mogelijk. Hartelijk dank daarvoor!

Jubileumjaar!
Inmiddels is er ook een flyer met het jubileumprogramma voor het 150 jarig bestaan van de kerk aan de Noordeindseweg. Thema voor het jubileum wordt: Kerk uit de steigers, klaar voor de toekomst.

Jubileumboek komt eraan
Historicus Henk Groeneveld legt op dit moment de laatste hand aan het jubileumboek met de titel: In vertrouwen naar de Toekomst. Als Vriendenstichting juichen wij de komst van het boek bijzonder toe. Het beschrijft op boeiende wijze het gebouw en haar historie. Veel prachtige foto’s verfraaien het boek. Ook een kijk op de toekomst ontbreekt niet. Op zondag 21 januari om 12.30u wordt het gepresenteerd in het Parochiehuis. Het is dan direct al verkrijgbaar voor € 10,00. U kunt het nu al bestellen door overmaking van € 10,00 p.st. naar: Bankrek. NL10 RABO 0106 7021 06 t.n.v. PCK OLV Geboorte onder vermelding van naam, adres en: Jubileumboek. Ca. 1 februari krijgt u het dan thuis.

Welkom op de informatie avond op woensdag 10 januari a.s.
Op 10 januari bent u van harte welkom in Willem Huygensz. Het wordt een avond vol informatie over de afronding van de restauratie met kerkzaal en benedenzaal komend voorjaar. Daarmee gaan we na de grote ingrepen rond de fundering, gevels en toren nu de kerkzaal en benedenzaal extra kansen bieden voor de toekomst. De avond begint om 20.00u, zaal open 19.30u.