Er was zondag veel belangstelling voor de slotviering van het jubileumjaar in de O.L. Vrouw Geboortekerk in Berkel. Tijdens de viering in het 150 jarige gebouw werd een icoon gewijd van de geboorte van Maria, de patrones van de kerk.

Daarbij waren ook de zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht die de icoon hebben gemaakt. Deze jonge zusters afkomstig uit 12 landen zongen a capella tijdens de viering. Aan het eind werd een aantal personen in het zonnetje gezet voor hun bijzondere verdiensten.
Als eerste Gert Schuring, die zich met hart en ziel heeft ingespannen voor de restauratie van de kerk. Hij ontving uit handen van pastoor Kuipers het eerste exemplaar van het fotoboek over 4 jaar restauratie. Hierna waren er bloemen voor Wil Woutersen en Joke Koot, omdat zij zich al 50 jaar inzetten voor het zangkoor Cantemus Domino.

Buiten bij de kerk werd door pastoor Kuipers een document met namen ingemetseld van alle donateurs van de inmiddels afgesloten restauratie. Parochiaan Frans Haesackers had het unieke document gekalligrafeerd.

Processed by: Helicon Filter;

Op een spectaculaire wijze werd de nieuwe zaalruimte onder de kerk geopend. Hans Zwijnenburg, die als vrijwilliger ‘t Koetshuys gaat beheren kwam met paard en rijtuig aan en ontving de sleutel voor de voordeur.

Aansluitend konden de aanwezigen zelf een kijkje nemen in de authentiek ingerichte ruimte. Er zijn mogelijkheden voor kunst, cultuur en sociale activiteiten. Ook tijdens vieringen en bij concerten en lezingen in de kerk kan de ruimte voortaan worden ingezet. Aan het eind van de middag blikte voorzitter Johan van der Burg van de jubileumcommissie met grote tevredenheid terug op een geslaagd jubileumjaar: ”Vooral door de grote inzet van vrijwilligers en hun sterke betrokkenheid is het een memorabel en feestelijk jaar geworden”.