U bent van harte welkom op zondag 16 september om 11.00u bij de feestelijke jubileumviering in de O.L. Vrouw Geboortekerk. Dan vieren we samen met onze bisschop haar 150 jarig bestaan en de afsluiting van het grote restauratieproject. Dan nemen we ook de vernieuwde kerkzaal weer in gebruik.
Bij deze Nieuwsbrief en Morgenster vindt u een persoonlijke uitnodiging met aanmeldstrook voor dit feest. Voor de organisatie is het belangrijk te weten op hoeveel mensen we mogen rekenen voor de lunch.
Verzoek is u aan te melden via kerkberkel150@gmail.com of het strookje in te leveren op de pastorie.

Veel muziek en een maquette!
Tijdens de viering in de kerk zorgen onze vier eigen koren samen met de Harmonie van Helicon voor een prachtige muzikale omlijsting. Tijdens de lunch verzorgt het bekende Popkoor De Lansingers enkele optredens waarbij we kunnen genieten van hun veelzijdig repertoire. Ook vindt dan de overhandiging plaats van een bijzondere maquette van kerk en pastorie, gemaakt door Antoon in ’t Veen.

Dit mag u niet missen!