Op zondag 16 september was het groot feest in onze parochiekern. Onder enorme belangstelling werd het 150 jarig jubileum van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk gevierd. Het feest markeerde tevens de afsluiting van het grote restauratieproject wat vier jaar heeft geduurd. Ca. 750 gasten waren aanwezig bij de Eucharistieviering, die werd voorgegaan door Mgr. Van den Hende. Onder hen de burgemeester van Lansingerland.


Naast de vier koren van de kerk zorgde ook de Harmonie van Helicon voor een muzikale bijdrage. Aan het begin van de viering wijdde de bisschop de kerk opnieuw in. In zijn homilie sprak hij grote waardering uit voor alle vrijwilligers, die zich steeds hebben ingezet voor de restauratie en wenst hij onze parochiekern een goede toekomst toe. Aan het eind ontving de bisschop het jubileumboek uit handen van de voorzitter van de jubileumcommissie Johan van der Burg.

De viering eindigde met massale samenzang van het jubileumlied op tekst van Ben Bergenhenegouwen. Door de aanwezigen werd enthousiast gereageerd op de nieuwe comfortabele banken in de kerk, gecombineerd met vloerverwarming. Ook de lichtere uitstraling, die het kerkinterieur nu heeft gekregen ondervond veel bijval.

 

Na de viering werd iedereen ontvangen op het kerkplein, waar men kon genieten van koffie en broodjes. Popkoor De LanSingers zorgde daar voor de vrolijke noot. Tijdens de lunch was er nog een officieel moment. Parochiaan Antoon in ´t Veen bood een bijzondere maquette aan van kerk en pastorie aan het bestuur van de parochie. Leon van Adrichem en Johan van der Burg namen die dankbaar in ontvangst. Het model is levensecht en Antoon heeft er heel lang aan gewerkt.

Als Jubileumcommissie zijn wij iedereen dankbaar die aan deze mooie dag heeft meegewerkt!

Jubileumcommissie 150 jaar