Zondag 16 september vierden we het hoogtepunt van ons jubileumjaar. In de Morgenster leest u hoe geweldig het is geweest. Hier willen we vooral onze dankbaarheid uitspreken aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze dag: zoals de voorgangers en de lector, de kosters, onze koren en Helicon, die de plechtigheid hebben vervolmaakt; de kerkwerksters en de bloemengroep, die nooit op de voorgrond treden, maar zonder wie de kerk niet zo mooi zou zijn; Piet van der Burg die de altaren heeft voorzien van prachtige nieuwe vaste planten; alle vrijwilligers van de Groengroep en iedereen die heeft geholpen met de banken en het inrichten van de ruimte; de 3B Bus die mensen heeft gehaald en gebracht die zelf geen vervoer hadden; alle anderen op de achtergrond zoals de makers en drukkers van de boekjes en ook de Jubileumcommissie, die de afgelopen 2 jaar maar liefst 19 keer bijeenkwam voor het jubileumjaarprogram.

Allemaal bedankt!