Tijdens de plechtige viering van 11.00u zal door Pastoor Kuipers een speciaal vervaardigd icoon worden gewijd. De icoon geeft de geboorte weer van Maria; de aanduiding verwijst naar Onze Lieve Vrouw Geboorte, onze patroonheilige en de naam van een van onze kerken. De icoon is vervaardigd door de Zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht. Een aantal zusters is ook in de viering en zal a capella de vaste gezangen in de mis voor ons zingen. Het wordt een bijzondere viering waarbij we u graag begroeten.

Na afloop van de viering zal Pastoor Kuipers aan de voorzijde van de toren een koker inmetselen met de namen van iedereen die in de afgelopen jaren een gift heeft gedaan om de restauratie mogelijk te maken. Hierna wordt ’t Koetshuys geopend. Dit wordt een spectaculaire opening, die u niet mag missen! U bent dan ook van harte welkom en kunt dan kennismaken met de vele mogelijkheden die deze ruimte biedt.
Als u gebruik wilt maken van ‘t Koetshuys of van de andere zalen kunt u bellen met Nora de Veld:
06-43847472 of mailen naar: zalen@parochiechristuskoning.nl