Vriend worden

Wilt u vriend worden van onze vereniging tot behoud van onze kerk?

5voor12_torenOnze stichting heeft een ANBI certificering.

Dit betekent dat de belastingdienst onze stichting ziet als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat u als particulier uw giften mag aftrekken van de belasting.  Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Ook bedrijven mogen de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
schrijf u in met onderstaand formulier.

ANBI-logo_klein

contact 266